Dane do przelewów

„D.SPEED”  Sp. z o.o.

Łodź, ul. Wróblewskiego nr 18

NIP 7292705187
KRS 0000501802
REGON 10174516000000

Nr konta: Bank PKO SA 39 1240 1545 1111 0010 5662 8673