Fundacja ReNova

Misją fundacji ReNova, poczynając od samej nazwy, jest przygotowywanie propozycji, projektów oraz realizacja Usług na rzecz Rozwoju.

W ramach prowadzonej działalności, fundacja ReNova zajmuje się m.in. zrównoważonym rozwojem oraz równowagą ekologiczną; dla przykładu: wspieranie instytucji publicznych i prywatnych w celu optymalizacji systemów gromadzenia i recyklingu odpadów, a także badanie i monitorowanie łańcucha recyklingu odpadów, co  stanowi  punkt oparcia działalności fundacji ReNova.

Współpraca z AC Milan powstała właśnie z idei stworzenia wspólnego projektu, który widzi w polityce przyjętej przez AC Milan, a dotyczącej rozwoju szkół piłkarskich, bezpośrednie poparcie dla idei i kompetencji fundacji ReNova, obejmujących:
możliwość dokonywania oceny i rozwoju działalności nie tylko na podstawie osiągnięć w odniesieniu do bezpośredniej jakości lub wartości finansowej, lecz także w zakresie wpływu na społeczeństwo i środowisko.


Szkoł
a piłkarska okazją dla działania zespołowego:

Ideą wzmacniającą współpracę pomiędzyfundacją ReNova i AC Milan jest możliwość wykorzystywania normalnych zajęć sportowych i kształcenia sportowegona najwyższym poziomie, zagwarantowanych przez jedną z najważniejszych na świecie struktur, w celu maksymalizowania pozytywnego wpływu na zespół.

W praktyce szkoła piłkarska jest postrzegana nie tylko jako narzędzie do kształcenia lub łączenia w zespół małych, przyszłych sportowców, lecz jako nośnik przykładu, uświadamiania i kształtowania postaw, który może wciągnąć, poczynając od setek dzieci i rodzin już zaangażowanych, całe społeczeństwow tematy wychodzące ponad dyscyplinę i edukację sportową, jak ochrona środowiska, jakość życia, ochrona zasobów, dobrobyt w szerokim tego słowa znaczeniu.

Aby móc dążyć w kierunku realizacji tej idei, fundacja ReNova uznała za sprawę priorytetową zaangażowanie i współpracę ze strony lokalnych instytucji publicznych oraz wsparcie ze strony partnerów i sponsorów, którzy umożliwiliby od strony finansowej realizację projektu, w celu uzyskania lepszej skuteczności i nadania większego znaczenia celom oraz przybliżeniu mety.

Wpłaty na konto Fundacji ReNova

Wszelkie przekazane przez rodzica/opiekuna darowizny przeznaczone będą na cele statutowe Fundacji ReNova, na co rodzić /opiekun wyraża zgodę.

Szanowni Państwo!

Darowizny na rzecz fundacji można wpłacać przekazem pocztowym  lub przelewem internetowym na konto bankowe fundacji ReNova:

Nr konta:
20 1240 1545 1111 0010 5887 1752

Tego typu darowizny mogą Państwo odliczyć od dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*